Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh"


Cty Nakano Corporation-Thầu chính thực hiện DA mở rộng NM Cty TNHH Fujita VN tại KCN Vsip Từ Sơn BN

Mã số thuế: 2300349116-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-06-2012

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Cty Konoike Construction Co., Ltd - Thầu chính XD mới NM Ojitex Hải Phòng Bắc Ninh tại KCN VSIP BN

Mã số thuế: 2300634794-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 28-05-2012

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Nakano Corporation- thầu XD nhà máy của công ty Topla Việt Nam tại KCN Quế võ - Quế võ - Bắc ninh

Mã số thuế: 2300349116-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-11-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Cty Yurtec Corporation - Thầu TC phần điện và cơ cho DA NM Fujita VN tại KCN Vsip Tiên Du Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300548859-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-08-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Nakano Corporation - Thầu XD NM của Công ty Enshu Sanko Việt Nam tại KCN Quế Võ, h.Quế Võ, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349116-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-07-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Fujita Corporation - Thầu XD DA NM Fujita Việt Nam tại KCN Vsip Bắc Ninh, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-06-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Fujita Corporation - Thầu XD NM Daiichi Denso Buhin Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-06-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Fujita Corporation - Thầu XD dự án NM Shoei Việt Nam tại KCN Vsip, Tiên Du, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557500-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-06-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Thầu XD mới NM Kurabe Bắc Ninh tại lô 28,29 KCN Vsip Bắc Ninh Từ Sơn, Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300634794-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-06-2011

Địa chỉ: - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công ty Tân Trung (TNHH)

Mã số thuế: 2300238335

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-05-2005

Địa chỉ: Số 200, Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh


xí nghiệp khảo sát và xây dựng số 1

Mã số thuế: 0100103175-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: Xã Đình bảng - Tỉnh Bắc Ninh - Bắc Ninh