Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty tại "Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị"


Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200626417

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 29-03-2016

Địa chỉ: Xã Cồn Cỏ - Xã Cồn Cỏ - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 689 Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200560692

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07-09-2012

Địa chỉ: Làng Thanh Niên - Xã Cồn Cỏ - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Biển Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200469475

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 26-07-2010

Địa chỉ: 63 Trần Hưng đạo, Phường 1 - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Huyện ủy Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200447489

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18-03-2010

Địa chỉ: Huyện ủy Cồn cỏ - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Ban Quản Lý Cảng Cá Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414638

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18-12-2009

Địa chỉ: - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Phòng Kinh Tế - Xã Hội Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414596

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17-12-2009

Địa chỉ: - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


UBND Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200240205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 09-08-2006

Địa chỉ: Km 5 - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


Chi Cục Thuế Huyện đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200100335-010

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 04-07-2005

Địa chỉ: Huyện đảo Cồn cỏ - Huyện Đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị