Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Huế 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Huế"


Hợp Tác Xã 30-4 Huế

Mã số thuế: 3300122011

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 90 Lý THái Tổ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Uyển Như

Mã số thuế: 3300120511

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 36B/173 Phan Đinh Phùng - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


Thanh Tịnh

Mã số thuế: 3300118657

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 3 Phan Đình Phùng - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Nhà hàng Vườn Huế

Mã số thuế: 3300163240

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 11 Minh Mạng, Thuỷ Xuân - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Thành Tựu

Mã số thuế: 3300156878

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 49 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Thạnh Diệu

Mã số thuế: 3300136127

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 114 Trường Chinh - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN ái Lan

Mã số thuế: 3300128077

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 18/35 Điện Biên Phủ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN- XNXD Lê Minh

Mã số thuế: 3300127820

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 2/17/246 Hùng Vương - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Lý Thu

Mã số thuế: 3300126915

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 47 Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Bình Huy

Mã số thuế: 3300126834

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 90 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Duy Khoa

Mã số thuế: 3300123382

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 14/19 Lê Hữu Trác - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Trẻ và Đẹp

Mã số thuế: 3300105224

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 31 Bến Nghé - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


DNTN Phong Lan

Mã số thuế: 3300154951

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 12/66 Lê Lợi - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thuận

Mã số thuế: 3300115688

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 19 Lý Thái Tổ - Phường An Hòa - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thắng

Mã số thuế: 3300120889

Tỉnh/Thành phố: Huế

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 165 Hùng Vương - Phường An Cựu - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế