Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Quảng Ngãi"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ 19/8 Mộ Đức

Mã số thuế: 4300218491

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn Bồ Đề - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Xí nghiệp Xây Dựng Thắng Lợi

Mã số thuế: 4300218075

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Quán Lát, xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trần Nguyên Bảo

Mã số thuế: 4300218205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Xóm 3, thôn Thạch Trụ Tây - Xã Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Đại Lý Kinh Doanh Xăng Dầu Đức Nhuận

Mã số thuế: 4300218276

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn 3 - Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Xí Nghiệp Xây Dựng Mộ Đức

Mã số thuế: 4300218614

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Khu vực 3 TT Mộ Đức - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ Quán Lát

Mã số thuế: 4300218766

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi


Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Phổ Phong

Mã số thuế: 4300223822

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn Hùng Nghĩa - Xã Phổ Phong - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi


Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Phổ Thuận

Mã số thuế: 4300219382

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn 4 xã Phổ Thuận - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi


Công ty chế biến thủy súc sản Thái Dương

Mã số thuế: 4300219199

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn Thạch Bi xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi


Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Xây Dựng Quê Hương

Mã số thuế: 4300219625

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi


Xí nghiệp chế biến gỗ Trung Anh

Mã số thuế: 4300219696

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Thôn An Thường xã Phổ Hòa - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi


Ban quản lý cảng Sa Kỳ

Mã số thuế: 4300224047

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-1998

Địa chỉ: Xã Bình Châu - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi


EnglishVietnamese