Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Ninh Thuận 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Ninh Thuận"


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Tuấn Cường

Mã số thuế: 4500143934

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 395 Đường 21/8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500143532

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 42 đường 16 tháng 4 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


CTy TNHH Nước đá Thành Hải

Mã số thuế: 4500143620

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 81-Thống Nhất - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


CTy TNHH Nước đá Đạt Thành

Mã số thuế: 4500142842

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 16-Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải

Mã số thuế: 4500142592

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 109-Hải Thượng Lãn ông-Mỹ Đông - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Viễn Thông Ninh Thuận - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Mã số thuế: 4500142627

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 2A đường 21 tháng 8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Máy Nước Đá Ngọc Hà

Mã số thuế: 4500142641

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 135 Hải Thượng Lãn ông - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500141077

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 289 - đường 21/8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Ban quản lý dự án Nông Nghiệp

Mã số thuế: 4500141020

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: QL27-Phước Mỹ - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500140073

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 144 đường 21/8 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500140080

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Số 632 đường Thống Nhất - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Trung tâm phát hành Phim & Chiếu bóng tỉnh Ninh Thuận

Mã số thuế: 4500140098

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 484-Thống nhất - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Thuận Hải

Mã số thuế: 4500139769

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 15 Minh Mạng - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


XN Xăng Dầu Văn Sơn

Mã số thuế: 4500139222

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 14-Trường Chinh-Văn hải - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phước Hải

Mã số thuế: 4500138839

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Khu phố 5, Khu vực Cảng cá Đông Hải - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận