Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Lào Cai 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Lào Cai"


Công ty tư vấn xây dựng giao thông

Mã số thuế: 5300104383

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số 128 - Đường Hoàng Liên - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai


Công ty xây dựng cầu Lào Cai

Mã số thuế: 5300104104

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số 86 - Đường Nhạc Sơn- Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Quỳnh Lan

Mã số thuế: 5300101093

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: 125 Nguyễn Huệ - Phường Phố Mới - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Trần Phương

Mã số thuế: 5300101329

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 102 đường Minh Khai - Phường Phố Mới - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Du

Mã số thuế: 5300101463

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 386 Đường Lý Công Uẩn - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Mã số thuế: 5300104979

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: 258, đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Lào Cai

Mã số thuế: 5300100540

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 495, đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thuỷ Lợi Thuỷ Điện Lào Cai

Mã số thuế: 5300101110

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 053, đường Nhạc Sơn - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai

Mã số thuế: 5300102428

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số 398 Ngô Quyền - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Liên Sơn Lào Cai.

Mã số thuế: 5300102308

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 411, đường Ngô Quyền - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty cổ phần xây dựng tỉnh lào Cai

Mã số thuế: 5300103213

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 637- Đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên In Báo Lào Cai

Mã số thuế: 5300105098

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: SN 045, đường Mường Than - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tùng

Mã số thuế: 5300102379

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: SN 009 Trung Đô - phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh nghiệp TN Bình Minh

Mã số thuế: 5300123428

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: SN 029, đường Trần Nhật Duật, Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 Lào Cai

Mã số thuế: 5300103171

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 585, đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai