Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Lào Cai 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Lào Cai"


Công ty cổ phần xi măng Lào Cai

Mã số thuế: 5300102971

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Tổ 44, phường Pom Hán - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty khoáng sản 304 Bộ Công nghiệp

Mã số thuế: 5300100036

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty vận tải Lào Cai

Mã số thuế: 5300103929

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: phường duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hậu

Mã số thuế: 5300100798

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Lô C21, đường Thủ Dầu Một - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Du Lịch Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300103492

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: SN 114, đường Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300103414

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 039 đường Nguyễn Huệ - Phường Lào Cai - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào cai

Mã số thuế: 5300104489

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: phố Lê Thanh - Phường Bắc Cường - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công ty thương nghiệp tổng hợp huyện Bảo Yên

Mã số thuế: 5300112426

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên - Lào Cai


Công ty TNHH Hoàng Cầu

Mã số thuế: 5300112289

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: 92 Thị trấn Phố Ràng - Huyện Bảo Yên - Lào Cai


Công ty TNHH MTV chè Phong Hải Lào Cai

Mã số thuế: 5300100195

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Phong hải - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai


Công ty thương nghiệp tổng hợp Văn Bàn

Mã số thuế: 5300123361

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Văn Bàn Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300123227

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên - Thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Doanh nghiệp Viết Hồng

Mã số thuế: 5300123523

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: 32B thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Doanh nghiệp Ngọc Miêu

Mã số thuế: 5300105757

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Nậm Sắt 1 TT Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai


Công ty thương nghiệp tổng hợp Bắc Hà

Mã số thuế: 5300105482

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai