Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Lào Cai 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Lào Cai"


Công ty thương nghiệp tổng hợp Văn Bàn

Mã số thuế: 5300123361

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Công Ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Văn Bàn Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300123227

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên - Thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Doanh nghiệp Viết Hồng

Mã số thuế: 5300123523

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: 32B thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai


Doanh nghiệp Ngọc Miêu

Mã số thuế: 5300105757

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Nậm Sắt 1 TT Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai


Công ty thương nghiệp tổng hợp Bắc Hà

Mã số thuế: 5300105482

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai


Tổng Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Quyết Tiến

Mã số thuế: 1000139243

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: 152, đường Nhạc Sơn - Phường Kim Tân - Thành phố Lào Cai - Lào Cai