Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "TP Hồ Chí Minh"


Võ Thị Thiên Hương

Mã số thuế: 0300123355

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 219 Điện Biên Phủ Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh


Trần Thị Thu Hạnh

Mã số thuế: 0300141185

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 33 Trần Quốc Thảo Phường 06 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh


Nguyễn Thị Lệ Mai

Mã số thuế: 0300128988

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 206 Trần Quang Khải, Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Vũ Thị Hồng Quyên

Mã số thuế: 0300129935

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 5A Trần Nhật Duật Phường TĐ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Võ Thị Kim Xuyến

Mã số thuế: 0300128829

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 104 Yersin Lê Thị Hồng Gấm Phường NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Nguyễn Minh Nguyệt

Mã số thuế: 0300156777

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: Chợ Dân Sinh Sạp 39 Phường NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Tăng Mỹ Linh

Mã số thuế: 0300145542

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 245 Nguyễn Công Trứ Phường NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Hồng Gia Trí

Mã số thuế: 0300137904

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 39 Calmette Phường NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Võ Thị Tuyết Mai

Mã số thuế: 0300133191

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 214 Nguyễn Công Trứ -Trước-P.NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Nugyễn Hiếu Ngởi

Mã số thuế: 0300126772

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 58 Calmette Phường NTB - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Võ Thị Mỹ Hạnh

Mã số thuế: 0300133522

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: C/C 300 Bến Chương Dương Phường CK - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Lê Thị Hồng Oanh

Mã số thuế: 0300152349

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: Chợ Dân Sinh Sạp 90 - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Trần Thị Kim Nga

Mã số thuế: 0300132624

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 74/6 Hai Bà Trưng - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Võ Thị Nguyệt Rạng

Mã số thuế: 0300131973

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: TK28/1 Nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu Kho - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh


Tôn Nữ Phương Dung

Mã số thuế: 0300220119

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-1998

Địa chỉ: 57 Thủ Khoa Huân, Phường BT - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh