Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Cà Mau 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Cà Mau"


DNTN Trần Triều Hưng

Mã số thuế: 2000114628

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 53 Phan Văn Ký, phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Kim Châu

Mã số thuế: 2000109667

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 47B, đường Đề Thám - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Cty Khánh Hội Cà Mau

Mã số thuế: 2000109297

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 8 Trần Hưng Đạo-phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Cty sách và thiết bị cà mau

Mã số thuế: 2000110630

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 16 Hoàng Diệu -Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Kim Hoa

Mã số thuế: 2000109931

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 49, đường Đề Thám - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Phát Đạt

Mã số thuế: 2000116382

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 79, đường Lê Lợi - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Chí Thành

Mã số thuế: 2000116230

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 20, đường Lê Lợi - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Cửa Hàng Vật Tư Tổng Hợp Số 1

Mã số thuế: 2000109850-002

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 1-3, đường Đề Thám, khóm 4 - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Tín Phát

Mã số thuế: 2000109360

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 50, đường Đề Thám - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Doanh Nghiệp TN Sam

Mã số thuế: 2000116329

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 10, đường Trưng Nhị - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Công ty Cổ phần Công Trình Giao thông Cà Mau

Mã số thuế: 2000110447

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Số 08 Hoàng Diệu - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


DNTN ánh Nguyệt

Mã số thuế: 2000112821

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 27/59 Lý Văn Lâm, phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Xí nghiệp cơ khí Cà Mau

Mã số thuế: 2000102037

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 10 Lý Văn Lâm-Phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Cửa hàng Vật liệu xây dựng phường 1

Mã số thuế: 2000110221-001

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: 211 Lý Văn Lâm-Phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Cửa hàng Xăng dầu số 5 Bến tàu A

Mã số thuế: 2000110221-004

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 01-09-1998

Địa chỉ: Lý Văn Lâm-Phường 1 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau