Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Bình Thuận 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Bình Thuận"


Công Ty Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ 718

Mã số thuế: 3400157882

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Km 1701 QL01A - Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Qũy Tín Dụng Nhân Dân Xã Hàm Thắng

Mã số thuế: 3400176476

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn 3 -Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Công Ty CP Bảo Trì Và Xây Dựng Đường Bộ 71

Mã số thuế: 4500168103

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Km 1701 quốc lộ 1A - Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Doanh Nghiệp TN Nhà Hàng Khách Sạn Hương Biển

Mã số thuế: 3400165033

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Lô H12 Khu dân cư Lại An - Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


DNTN Cơ Khí Nông Nghiệp Minh Thành

Mã số thuế: 3400179646

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Xóm 2, Thôn 1 - Xã Hàm Đức - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


DNTN Thương Mại Tấn Phát

Mã số thuế: 3400159801

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: HTX I Hàm Nhơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


DNTN Hoa Xuân

Mã số thuế: 3400159248

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: HTX3 Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Công Ty Đường Bình Thuận

Mã số thuế: 3400154200

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn 1 Ma Lâm - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Trạm KD Vật tư NN Khu Vực I

Mã số thuế: 3400150171-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Nhơn Đức - Hàm Nhơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Bưu điện Hàm Thuận Bắc

Mã số thuế: 3400179879-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Chi nhánh điện ảnh Hàm thuận Bắc

Mã số thuế: 3400174334-004

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn 1 Ma Lâm - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Trạm Vật Tư Xăng Dầu Hàm Thuận Bắc

Mã số thuế: 3400168718-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn Nhơn Hoà Hàm Nhơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


DNTN Phước Thiện

Mã số thuế: 3400028735

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa - Hàm Trí - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Hiệu Thuốc Huyện Hàm Thuận Bắc

Mã số thuế: 3400160606-004

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn2 Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận


Qũy Tín Dụng Hàm Chính

Mã số thuế: 3400176356

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: Thôn 2 - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận