Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Kon Tum 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Kon Tum"


Công ty Cà phê Đăk uy

Mã số thuế: 6100105208

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Xã Hà mòn - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Phê 734

Mã số thuế: 6100104772

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thôn 3, - Xã Đắk Mar - Huyện Đák Hà - Kon Tum


UBND thị trấn Đăk Hà

Mã số thuế: 6100139207

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Khối phố 7 - thị trấn Đắk hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Công an thị trấn Đắk hà

Mã số thuế: 6100139214

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Đắk hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Phòng kinh tế huyện Đắk hà

Mã số thuế: 6100139239

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Đắk hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Ngân hàng Nông nghiệp Và PTNT Đăk Hà

Mã số thuế: 6100104028-006

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thị trấn Đăk hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Bưu Điện Đăk hà

Mã số thuế: 6100102101-020

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Tổ 7,Thị trấn Đăk Hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê 731

Mã số thuế: 6100105367

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Số 35, Đường Quang Trung - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cà Phê 704

Mã số thuế: 6100105310

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Công ty thuỷ nông Đăk uy

Mã số thuế: 6100105261

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thôn 12,thị trấn đăk hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Yến

Mã số thuế: 6100130719

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Tổ dân phố 9 - Thị trấn Đắk Hà - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Phòng kế hoạch và đầu tư huyện Đắk hà

Mã số thuế: 6100139197

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: - Huyện Đák Hà - Kon Tum


Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đăk hà

Mã số thuế: 6100102817-003

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 18-09-1998

Địa chỉ: Thôn 5 - Huyện Đák Hà - Kon Tum