Tra cứu thông tin công ty: Địa chỉ, Số điện thoại(Hotline), Mã số thuế (mst) doanh nghiệp tại Bạc Liêu 2021


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh Sách Doanh Nghiệp, Công Ty Tại Tỉnh/Thành Phố: "Bạc Liêu"


DNTN Thái Hưng

Mã số thuế: 1900102038

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 30/6 Đ. Trần Phú, Phường 7 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


DNTN Hữu Tài 4

Mã số thuế: 1900100993

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 138/7 Đ. Hoà Bình, K6, Phường 7 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tô Sua

Mã số thuế: 1900102052

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 131, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1 - Phường 5 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


DNTN Hào Kiệt

Mã số thuế: 1900102278

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 91/2 Khóm 2 - phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên

Mã số thuế: 1900100400

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: Số 162A, đường Hoàng Văn Thụ - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga

Mã số thuế: 1900101355

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 31 Phan Ngọc Hiển - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hòa

Mã số thuế: 1900101436

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: số 123 đường Phan Ngọc Hiển - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Dung I

Mã số thuế: 1900101394

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: số 67 Hoàng Văn Thụ - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thành

Mã số thuế: 1900101059

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 21 Đường Hà Huy Tập - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Huy

Mã số thuế: 1900101531

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 184 Đường Hoàng Văn Thụ - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Tỷ

Mã số thuế: 1900100866

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 29 Phan Ngọc Hiển - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Ngọc

Mã số thuế: 1900100979

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 25 Hà Huy Tập - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hưng Sáu Hóa

Mã số thuế: 1900100834

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 188 đường Hoàng Văn Thụ - Phường 3 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


DNTN Hải Đăng

Mã số thuế: 1900102599

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 52/256 B Khóm 8 - Phường 2 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu


DNTN Hưng Bình Vương

Mã số thuế: 1900100009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-09-1998

Địa chỉ: 3/14 Cao Văn Lầu -K2 Phường 2 - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu